ZAJĘCIA SZACHOWE  Maraton  TERMINY ZAWODÓW  KONTAKT  
Sponsorzy  
Dlaczego warto uczyć dzieci gry w szachy ?

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę „fair play".Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu.Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

Poniżej znajduje się lista stworzona przez czytelników strony Susan Polgar
Czego szachy uczą, co kształtują i rozwijają
:


krytyczne myślenie
logiczne myślenie
umiejętności zasadnego działania
komunikację
umiejętność podejmowania decyzji
umiejętność rozwiązywania problemów
intelekt
zmysł obserwacji
umiejętności poznawcze
pamięć
uczą szacunku do siebie
dają pewność siebie
uczą odpowiedzialności
rozwijają wyobraźnię
rozwijają umiejętność analizy napotkanych problemów
kreatywność
koncentrację
uczą dyscypliny
uczą determinacji
uczą systematyczności, pilności
uczą cierpliwości
uczą zaangażowania
dodają odwagi
uczą planowania
uczą prawidłowego oceniania sytuacji
uczą uczciwego współzawodnictwa

wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów
rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach
uczą strategicznego myślenia
uczą radzić sobie z niepowodzeniami
rozwijają zdolności matematyczne i umiejętność czytania ze zrozumieniem

Szachy posiadają rzadko spotykaną właściwość:
dzieci je lubią, pomimo że szachy są dla nich dobre!


Logika faktów
Pod koniec lat 80. XX wieku dr Robert Ferguson, psycholog dziecięcy, zaczął badać zależność między grą w szachy a wynikami osiąganymi w szkołach. Podczas badań w jednej z podstawówek w Bradford w Pensylwanii podzielił dzieci na trzy grupy: uczących się gry w szachy,rozwiązujących zagadnienia przy użyciu komputera oraz uczestniczących w grach fantasy.Każda z grup miała tyle samo zajęć, dzieci spotykały się raz w tygodniu przez prawie osiem miesięcy. U tych, które brały udział w zajęciach szachowych, umiejętność logicznego myślenia poprawiła się o ponad 17 proc. U uczestników zajęć z informatyki umiejętności te poprawiły się o niecałe 5 proc.
W Polsce podobne wyniki uzyskał Andrzej Modzelan, nauczyciel szachów w jednej z gorzowskich podstawówek. W 2002 r. na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego obronił pracę magisterską na temat wpływu szachów na osiągnięcia w szkole. W czasie badań podzielił uczniów na trzy grupy: z dobrymi, średnimi i słabymi wynikami w szkole. Żaden z szachistów nie znalazł się w kategorii niskich ocen. – Szachy uczą nie tylko logicznego myślenia, ale także podejmowania decyzji i planowania czasu – uważa Modzelan.


Szachy w szkole.Wirus konkurencji.
Jedną z pierwszych szkół, w których powstały klasy szachowe jest podstawówka w Kartuzach na Kaszubach. – Przekonały nas do tego pomysłu doskonałe wyniki w nauce, jakie mieli uczniowie grający w klubie. Młodsi z nich znacznie szybciej od swoich kolegów zaczynali czytać – mówi Danuta Rek, dyrektorka szkoły. Uczniowie ze starszych klas lepiej radzili sobie z opanowaniem nowego materiału. Część z nich odnosiła także sukcesy na olimpiadach z przedmiotów ścisłych. Dziś uczniowie podstawówki w Kartuzach podstawy gry poznają już w zerówce. Dla najlepszych utworzono specjalną klasę o profilu szachowym. Podobnie jest w Zespole Szkół w Zamościu, chociaż gdy trzy lata temu wprowadzono szachy do planu zajęć, część rodziców protestowała. Szachy nie kojarzyły im się z nauką logicznego myślenia. – Dziś nikt nie wyobraża sobie, że w szkole mogłoby nie być tych zajęć. Zainteresowanie jest tak duże, że naukę szachów zaczynamy już w zerówce – mówi Agnieszka Kowal, zastępca dyrektora szkoły. Dzieci pierwszych klas podstawówki obowiązkowo raz w tygodniu spędzają godzinę nad szachownicą. Większość z nich grę w szachy kontynuuje w kolejnych klasach, chociaż nie jest ona już obowiązkowa.
fragment publikacji z. www.kszstilon.pl